Schulden

Oplopende schulden kunnen de grond onder uw bestaan aantasten. Steeds meer rekeningen blijven onbetaald, de nog te betalen bedragen lopen op. Het kan grote stress veroorzaken. Krijgt u de deurwaarder op de stoep, kunt u de huur wel blijven betalen, blijft er wel genoeg geld over om eten te kopen? Wij kunnen u helpen om weer orde in de financiële chaos te scheppen.

Wanneer doen we dit?
We doen dit als u moeite heeft met het maken van een verantwoorde begroting voor uw financiële huishouding. Als u moeite heeft uw geld te beheren en hierdoor financiële problemen dreigen te ontstaan of al zijn ontstaan.

Wat is het doel?

 • Orde in uw financiële administratie.
 • Inzicht in uw financiële situatie: wat zijn de inkomsten, wat de uitgaven, welke schulden zijn er.
 • We leren u hoe u zelf weer op een verantwoorde manier uw financiële zaken kunt beheren.
 • Als u niet in staat bent dit zelf weer op een verantwoorde manier op te pakken, zoeken we samen met u naar een oplossing. Bijvoorbeeld een persoon of organisatie inschakelen die uw financiën tijdelijk of voor langere tijd beheert.

Hoe doen we dit?
We zorgen voor inzicht en overzicht. Samen met u maken we een plan om inkomsten en uitgaven weer op elkaar af te stemmen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

 • We maken samen met u een overzicht van inkomsten en uitgaven.
 • We onderzoeken of u gebruik kunt maken van kwijtscheldingen, subsidies en toeslagen.
 • We leren u hoe u zelf uw financiële huishouding weer op een goede manier kunt beheren.
 • We bespreken met u hoe u uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in balans krijgt.
 • We brengen u administratieve vaardigheden bij, bijvoorbeeld post openen, ordenen en afhandelen en een kasboekje bijhouden.
 • We onderzoeken of de financiële situatie ook op ander gebied voor problemen zorgt.
 • We geven zo nodig voorlichting over schuldsanering.
 • Eventueel schakelen we in overleg met u tijdelijke of permanente ondersteuning in om uw budget te beheren, bijvoorbeeld een familielid of bewindvoerder.
 • We betrekken zo nodig onze maatschappelijke partners bij het oplossen van uw problemen.