Persoonlijke hygiëne en veiligheid

Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Niet alleen om er frisser uit te zien, maar bijvoorbeeld ook om de leefomgeving gezond te houden en infecties te voorkomen. Naast hygiëne is veiligheid belangrijk. Onveilige situaties thuis, bijvoorbeeld met elektriciteit, gas of liggende snoeren, kunnen tot ongelukken leiden.

Wanneer doen we dit?
Als bij u problemen gesignaleerd zijn op het vlak van persoonlijke hygiëne en veiligheid, waarbij het risico groot is dat ongelukken ontstaan. In ernstige gevallen kan het risico bestaan op verwaarlozing of vervuiling van uzelf, uw woonomgeving of uw gezinsleden.

Wat is het doel?

  • U weet waarom een goede persoonlijke verzorging belangrijk is en wat dit inhoudt.
  • U verzorgt uzelf en eventueel uw kinderen op een veilige en hygiënische manier.
  • Een veilige en schone leefomgeving.

Hoe doen we dit?
Onze begeleider geeft u informatie en advies over goede persoonlijke verzorging en een gezonde, veilige en schone leefomgeving.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

  • U krijgt informatie en advies over hygiëne en veiligheid en wat dit voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld uw voeding, kleding, gas, water en elektriciteit.
  • Samen met u een plan opstellen hoe u de persoonlijke verzorging van u en uw eventuele gezinsleden goed kunt organiseren.
  • Als het probleem niet op korte termijn op te lossen is, professionele huishoudelijke hulp aanvragen.