Het verhaal van Veritas Zorg

Veritas Zorg bestaat uit circa twintig professionals. Zij geven thuisbegeleiding op maat, aan iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht afkomst, geloof of levensstijl. Denk hierbij aan hulp en begeleiding op lichamelijk, psychisch, maatschappelijk, spiritueel en psychogeriatrisch niveau. Kwaliteit van leven staat voorop.

Oprichting Veritas Zorg
Het is een organisatie die aan tafel zit om de hulpbehoefte te bespreken. Ze beseft ook dat de taal vaak een hindernis is om elkaar goed te begrijpen. Daarom spreken de medewerkers van Veritas Zorg meerdere talen, van Nederlands tot Spaans en Armeens, van Russisch tot Turks en Marokkaans.

Missie

Wij bieden hulp aan iedereen die ons om hulp vraagt, ongeacht afkomst, geloof of levensstijl. De cliënt staat centraal, we houden rekening met zijn normen en waarden. Wij geven hulp en begeleiding op geestelijk, lichamelijk, psychisch, maatschappelijk, spiritueel en psychogeriatrisch gebied. Als kleine professionele organisatie willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Visie

Ons doel is mensen uit diverse culturen zorg te bieden, te verzorgen en te begeleiden. Onze zorg en begeleiding beslaat het gehele gebied van gezondheid, psychische gesteldheid, sociale zelfredzaamheid, welzijn, arbeid, opvoeding, prestatie en zingeving. Onze verzorging richt zich vooral op het ondersteunen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-taken). Het uitgangspunt is dat de cliënt uiteindelijk zelf deze taken weer op zich kan nemen.