Ondersteunen in mantelzorg

U zet zich in voor uw partner die hulpbehoevend is. Of u draagt zorg voor een familielid, buurvrouw of buurman. Misschien doet u dit al jaren. Geweldig dat u elke keer weer de energie opbrengt om dit goede werk te doen. Maar hoe gaat het met u? Valt het u zwaar? Zou u wel wat ondersteuning kunnen gebruiken? Of worstelt u met vragen, bijvoorbeeld hoe u om moet gaan met uw partner die steeds vergeetachtiger wordt. Wij kunnen u ondersteunen.

Wanneer doen we dit?
We doen dit als u als mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning. Misschien wilt u informatie, misschien wat meer tijd voor uzelf. De behoefte aan ondersteuning kan heel verschillend zijn.

Wat is het doel?

  • U krijgt de informatie die u nodig heeft en krijgt adviezen over het omgaan en communiceren met de persoon die u verzorgt.
  • U voelt zich erkend en gesteund.
  • De ‘last’ van het verzorgen voelt minder zwaar.

Hoe doen we dit?
We gaan met u in gesprek, onderzoeken de situatie en stellen vast waar bij u het probleem ligt. Daarna zoeken we samen naar oplossingen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

  • De balans tussen draagkracht en draaglast.
  • Uitleg en informatie over het probleem of de aandoening van de persoon die u verzorgt.
  • Strategieën bespreken hoe u de persoon die u verzorgt, kunt stimuleren zelf actief te zijn. En deze strategieën ook samen oefenen.
  • Informatie en advies over manieren om u te ontlasten. Bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten of respijtzorg voor u te regelen. Uw taken als mantelzorger worden dan tijdelijk overgenomen, zodat u even tot rust kunt komen.