Motiveren voor behandeling

De omgeving raadt u aan hulp te zoeken, maar u ziet zelf de noodzaak nog niet. U staat bijvoorbeeld zelf in het middelpunt van uw probleem en ziet daardoor nog niet wat uw omgeving wel ziet. Onze medewerkers zijn opgeleid om u – met behoud van eigen regie – te motiveren uw probleem onder ogen te zien en hier professionele hulp voor in te schakelen. Dit is belangrijk omdat het niet of te laat inzetten van professionele hulp het probleem kan vergroten.

Wanneer doen we dit?
We doen dit als de algemene overtuiging is dat u baat zou kunnen hebben bij de behandeling van een professional, bijvoorbeeld als u psychische of psychiatrische problemen heeft. Deze behandeling is echter nog niet ingezet. U vraagt zich af of het wel nodig is.

Wat is het doel?

  • U bent gemotiveerd om professionele hulp in te roepen bij de gespecialiseerde zorg.
  • U hebt inzicht gekregen waar u die hulp precies voor nodig heeft.

Hoe doen we dit?
Onze begeleider luistert naar u en uw problemen en geeft informatie over behandelingen en het resultaat dat hiervan te verwachten is. Wat zijn de gevolgen als u geen hulp inroept, wat gebeurt er als u wel voor behandeling kiest?

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

  • U inzicht geven waarom professionele hulp nuttig is.
  • Uitleg geven over de behandelmogelijkheden en de te verwachten resultaten.
  • Uw twijfels en wensen bespreken.
  • Contact leggen met de gekozen behandelaar.
  • Eén of enkele keren meegaan naar de behandelaar.