Methodiek

Een belangrijke leidraad voor de manier waarop we behandelen en begeleiden is de methode Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Het doel van deze methode is om lijfsbehoud te ondersteunen, levenslust te leren en nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. De levenslust proberen we te vergroten door ‘empowerment’. Dat wil zeggen dat we onze patiënten en cliënten vanuit eigen kracht weer greep willen laten krijgen op hun eigen situatie en omgeving. De bedoeling is dat ze weer gesterkt kunnen deelnemen aan de samenleving. Begeleiding via de methode IRB maakt de kans het grootst dat patiënten en cliënten zich ontwikkelen en hun vooraf geformuleerde doelen bereiken.