Leren plannen

Als u hele dagen thuis zit, de deur niet uitkomt en niet veel om handen heeft, gaan alle dagen op elkaar lijken. En als u overdag geen energie verbruikt, is de kans groot dat u ‘s nachts niet goed slaapt. Door de gebrekkige nachtrust dommelt u overdag in. Dagen en nachten gaan op elkaar lijken, het gevoel van dag en nacht verdwijnt. Wij kunnen u helpen om weer te komen tot een zinvolle dagbesteding.

Wanneer doen we dit?
We doen dit als de drempel voor u te hoog is om in uw omgeving aan activiteiten deel te nemen, terwijl de algemene gedachte is dat u dit wel zou moeten kunnen.

Wat is het doel?

  • We willen graag dat u uw beperkingen en mogelijkheden onder ogen ziet. Wat is haalbaar en wat niet?
  • We willen graag dat u met zelfvertrouwen nieuwe activiteiten onderneemt, waardoor u sociale contacten opdoet en betekenisvol bent.

Hoe doen we dit?
Onze begeleider gaat eerst met u na hoe uw dagbesteding er nu uitziet. Het accent zal liggen op een gezond dag- en nachtritme. Wat zou u graag willen doen? Als uw wensen duidelijk zijn, kijken we of het te organiseren is. Wij helpen u op weg bij uw eerste onzekere stappen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

  • Stimuleren van een gezond dag- en nachtritme.
  • Inventariseren van de huidige invulling van de dag.
  • Informatie en advies over nieuwe activiteiten.
  • Praktische en mentale drempels wegnemen.
  • Sociale vaardigheden oefenen, als dit nodig is. Een advies kan zijn een sociale vaardigheidstraining of assertiviteitstraining te volgen.
  • Motivatiegesprekken voeren om u te stimuleren erop uit te gaan.
  • Eventueel in het begin meegaan naar afspraken of bijeenkomsten.
  • Eventueel maatschappelijke partners inschakelen.