Kwaliteit

Kwaliteit bieden is voor ons vanzelfsprekend. Voor ons is kwaliteit geen hol begrip, maar een manier van leven en werken. Niet alleen onze zorg zelf moet aantoonbaar van uitstekende kwaliteit zijn, ook randvoorwaarden als aandacht voor privacy, een goede klachtenprocedure en een goed functionerende cliëntenraad behoren in onze ogen tot de vaste onderdelen van de kwaliteit waar we voor staan.
Daarnaast laten we onze manier van werken graag toetsen, in ons geval door de erkende accreditatie-organisatie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf.

Klachtenprocedure
Een gegronde klacht zien we als een signaal en als een kans om onze zorg nog eens onder de loep te nemen en te verbeteren. We hebben daarom een professionele en transparante klachtenprocedure vastgesteld.

Cliëntenraad
We hebben een cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten behartigt.

HKZ-certificaat
We zijn HKZ-gecertificeerd.

Privacy
We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van onze patiënten. We houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijke privacyregels zoals deze zijn vastgelegd in de wet AVG. Hier leest u ons privacyreglement.

Erkend leerbedrijf
We zijn een erkend leerbedrijf. Niet alleen scholen onze medewerkers zich bij via nascholing, webinars en intervisie, ook krijgen studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons de kans leer- en werkervaring op te doen.