Gezinsondersteuning

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Ouders kunnen hiermee op allerlei manieren vastlopen. Soms heeft één kind extra aandacht nodig vanwege een beperking. Hoe zorg je ervoor dat de aandacht voor dat kind niet ten koste gaat van de aandacht voor andere kinderen? Misschien werken beide ouders hard en zijn ze vaak afwezig, waardoor kinderen worden ‘opgevoed op straat’. Heeft u geen grip meer op het storende gedrag van uw kind? Onze deskundige begeleiders kunnen u helpen en opvoedingsadviezen geven.

Wanneer doen we dit?
We doen dit als u problemen ervaart met de opvoeding van uw kind of kinderen. We helpen u ook graag als uw kind gedragsproblemen vertoont. Dit gedrag kan te maken hebben met een stoornis, beperking of handicap, maar kan ook ontstaan zijn door de situatie thuis.

Wat is het doel?

 • U krijgt inzicht in het probleem en in de oorzaak ervan en u krijgt adviezen om dit ten goede te keren.
 • We vertellen u hoe een kind zich normaliter ontwikkelt en welke rol u als opvoeder daarbij speelt.
 • We bespreken met u hoe uw kind zich het best kan ontwikkelen. Daar is een veilige en stimulerende omgeving voor nodig.
 • Uw zelfvertrouwen als opvoeder neemt toe.

Hoe doen we dit?
Onze begeleider inventariseert eerst de situatie bij u thuis en hoe uw kind hierin opgroeit. Wat zijn de problemen? Om dit goed in kaart te kunnen brengen, zal onze opvoedingsbegeleider bepaalde momenten meedoen met uw gezin en observeren hoe uw kinderen op u en op elkaar reageren. U krijgt tips en adviezen hoe het beter kan.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

 • Doorspreken van de huidige en gewenste opvoedingssituatie.
 • Informeren over de ontwikkeling van kinderen, de rol van de opvoeder en het belang van een veilige en stimulerende omgeving.
 • Observeren, analyseren en bespreken van de situatie bij u thuis.
 • Onderliggende problemen signaleren.
 • Tips en adviezen hoe het beter kan en uitleg over eventuele nieuwe opvoedingsstrategieën.
 • Nieuwe manieren van opvoeden aanleren.
 • Onderliggende problemen signaleren en bespreken.
 • Samen met u of namens u overleggen met de school van uw kind.
 • Eventueel andere hulpverleners inschakelen.