Financiële en administratieve ondersteuning

Is het beheren van uw administratie en financiën nooit uw sterke punt geweest? Bent u alleen komen te staan en deed uw partner dat altijd? Kunt u zich niet meer zo scherp concentreren om dit goed te doen? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het niet meer lukt de administratie en financiën goed te beheren. Dit kan tot vervelende situaties leiden: u kunt bijvoorbeeld het overzicht verliezen of aanmaningen op uw deurmat krijgen. Wij maken samen met u een plan om uw administratie en financiële overzicht weer op orde te brengen.

Wanneer doen we dit?
We doen dit als u geen grip meer heeft op uw administratie en financieel beheer. We helpen u weer overzicht en controle te krijgen.

Wat is het doel?

  • U krijgt weer overzicht over uw financiën en administratie
  • U leert zelf hoe u uw financiën en administratie op orde houdt.
  • Als u niet in staat bent uw financiën en administratie zelf op een verantwoorde manier te beheren, zoeken we samen met u naar een oplossing. Een keuze kan zijn om dit werk uit te besteden.

Hoe doen we dit?
We lossen dit samen met u op. We maken samen met u een plan voor het op orde brengen van uw administratie en financiën, we geven u uitleg hoe u dit in het vervolg zelf kunt doen. We coachen en motiveren u.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende zaken:

  • U vragen openheid van zaken te geven, op basis van wederzijds vertrouwen.
  • Verzamelen en ordenen van alle post en administratie.
  • Een systeem aanleggen om de administratie overzichtelijk in te bewaren.
  • Eventuele schulden in kaart brengen.
  • Eventueel toeslagen en subsidies aanvragen, procedures in gang zetten voor het kwijtschelden van schulden.
  • Eventueel schuldhulpverlening inschakelen en dit begeleiden.