Verwijzers

Bent u huisarts, medisch specialist in een ziekenhuis, psychiater, ouderenspecialist of ggz-agoog? Dan kunt u uw patiënten ouder dan achttien jaar verwijzen naar Veritas Zorg. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, vanwege een chronische ziekte of om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Snel hulp
Binnen 48 uur komen we bij uw patiënt langs voor een intakegesprek. We nemen uitgebreid de tijd om de situatie van uw patiënt goed in beeld te brengen. De gehele medisch, psychische en sociaal-maatschappelijke situatie van de patiënt komt aan bod. We vragen niet alleen naar het medisch probleem, maar vormen ons ook een beeld van andere zaken die van invloed zijn op het zelfstandig functioneren en algemeen welbevinden, zoals werk en relaties. Maar ook: hoe is de financiële situatie, zijn er schulden, is er sprake van verslaving of misbruik?

Meertalig
We selecteren onze medewerkers op deskundigheid, maar ook op meertaligheid. We spreken Nederlands, Engels, Spaans, Turks, Russisch en Armeens. We spreken de taal van uw patiënt, ook als deze een migratieachtergrond heeft.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder we werken, zijn vastgelegd in Het Nederlandse Zorgstelsel, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De basis van dit zorgstelsel wordt geregeld in vier stelselwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Omdat we alleen cliënten ondersteunen die ouder zijn dan achttien jaar, is de Jeugdwet op ons niet van toepassing.

Vergoeding

De vergoeding van de zorg en begeleiding die we bieden, wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) of het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorginkoopbeleid Wlz 2020

Hier vindt u meer informatie over Zorginkoopbeleid Wlz 2020.

Aanmelden

Wilt u een patiënt aanmelden? Of wilt u overleg? We zijn 24 uur, 7 dagen in de week bereikbaar. Neem gerust contact op.